1. Pasażer ma prawo do przewozu bezpłatnie 2 sztuk bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kilogramów. Opłata za nadbagaż wynosi 100 PLN
 2. Warunki z rezygnacji z przejazdu i przesunięcia terminu przejazdu:
  • 20% ceny przejazdu w razie zgłoszenia rezygnacji nie później jak 10 dni przed datą wyjazdu
  • 30% ceny przejazdu w razie zgłoszenia rezygnacji pomiędzy 9 a 3 dniem przed datą wyjazdu
  • 50% ceny przejazdu w razie zgłoszenia rezygnacji na 2 dni przed datą wyjazdu.
  • 100% ceny przejazdu w razie zgłoszenia rezygnacji w dniu wyjazdu.

Za przejazd niewykorzystany i niezgłoszony w podanych terminach nie przysługuje zwrot kosztów biletu

 1. W przypadku przesunięcia terminu przejazdu a następnie rezygnacji z przejazdu klient traci prawo do zwrotu kosztów w całości. W przypadku wykupienia biletu powrotnego ?Open? firma gwarantuje miejsce, jeżeli zgłoszenie nastąpi nie później jak 5 dni przed planowanym powrotem. Wyłączenie stanowią przejazdy w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Świąt Wielkanocnych. Bilet ?Open? ważny jest 3 miesiące.
 2. Przewoźnik ma prawo do pozostawienia pasażera na trasie (bez zwrotu całości kosztów biletu) jeżeli zostanie zatrzymany przez służby graniczne, celne lub policję lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów i kierowcy.
 3. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku opóźnień na skutek postojów związanych z kontrolą przez Straż Graniczną, Policję warunków atmosferycznych oraz zakłóceń w ruchu drogowym.
 4. Przewoźnik ubezpiecza pasażerów w czasie podróży w czasie przejazdu samochodem od następstw nieszczęśliwych wypadków, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.